Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Kindcentrum Kethel is sterk in het aanbieden van opvang en onderwijs op maat. Extra ondersteuning is beschikbaar voor kinderen die het nodig hebben.

In ons onderwijsaanbod werken wij op 3 niveaus per schoolvak. Deze niveaus vormen de basis van het door de leerkracht opgestelde groepsplan:

 • Ster 1/intensief: Kinderen op dit niveau krijgen extra begeleiding aan de instructietafel, in een niveaugroep of aan hun eigen tafel zodat ze de reguliere lesstof kunnen volgen.
 • Ster 2/basis: Dit is het basisniveau van de lessen. De meeste kinderen bevinden zich in deze groep en gaan na de instructie van de leerkracht zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag met de leerstof. Natuurlijk mogen de kinderen de hulp van de leerkracht inschakelen wanneer dit nodig is.
 • Ster 3/verdiept. Kinderen op dit niveau hebben extra uitdaging nodig. Zij werken naast het reguliere aanbod voor bepaalde vakken uit een plusboek en zij kunnen bij ons op vastgestelde momenten werken uit de HB-kasten. In deze kasten bevindt zich allerlei verrijkings- en verdiepingsmateriaal. De kinderen kunnen hiermee zelfstandig aan het werk, maar we maken ook gebruik van vrijwilligers die de kinderen bij het werken ondersteunen.

Als op de basisschool het niveau van de groep niet passend is voor een leerling, kan de lesstof worden aangepast. De school maakt hiervoor een ontwikkelperspectief waarin bevorderende en belemmerende factoren in het leren, de tussendoelen, het einddoel op de basisschool en evaluatiemomenten worden beschreven.

Het team van professionele pedagogisch medewerkers en leerkrachten wordt ondersteund door opgeleide specialisten.

 • de zorgcoördinator
 • de gedragsspecialist
 • de dyslexie-coach
 • de taalcoördinator
 • de rekencoördinator
 • de wetenschap & technologie coördinator
 • de logopedist (externe partner)
 • de gezinsspecialist (externe partner)
 • de jeugdverpleegkundige (externe partner)
 • de contactpersoon van het Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past (externe partner)

Daarnaast beschikt het Kindcentrum over medewerkers met speciale taken.

 • de VVE-coördinatoren
 • de bouwcoördinatoren
 • de Kunst- en cultuurcoördinatoren
 • de EHBO en BHV-ers

Het volgen van en het inspelen op de ontwikkeling van kinderen begint al op de peuterspeelzaal. Door middel van ontwikkelingsgericht werken bereiden we kinderen voor op een goede start op de basisschool.

Het zorgteam én ouders kunnen extra worden ondersteund door een ondersteuningsteam. Dit bestaat uit de gezinsspecialist, de contactpersoon van het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past, de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de ouders, de directeur en de zorgcoördinator van het IKC. Eventueel sluit de leerplichtambtenaar hierbij aan. Zij kennen één gezamenlijke doelstelling: een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind in de context van het gezin, onderwijs en eventueel kinderopvang.