Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Vanaf 2,5 jaar is uw kind van harte welkom op onze peuterspeelzaal. Hier kan uw zoon of dochter een aantal dagdelen per week komen spelen, vriendjes maken en zich alvast voorbereiden op de basisschool. De peuterspeelzaal is niet geopend in de schoolvakanties en is 2 of 5 dagdelen per week. 5 Dagdelen meedoen, is alleen mogelijk als uw kind staat ingeschreven bij de bijhorende school en u in bezit bent van een indicatiebrief van het consultatiebureau.

Ontdekkend leren

Spelen is leren voor kinderen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel  van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand  van het VVE-programma ‘Peuterplein’. Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van peuters. Bij ieder thema wordt een themahoek en een verteltafel ingericht, zodat de peuters spelenderwijs met het thema aan de slag gaan.

Het vrije spel wordt gestimuleerd door het gestructureerd aanbieden van een zo groot mogelijke variatie aan spelmateriaal. Door speelhoeken aan te bieden met aantrekkelijk materiaal  worden de peuters uitgedaagd om zich op eigen niveau te ontwikkelen.

Doordat peuters in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Voor- en vroegschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE programma ‘Peuterplein’. Deze VVE methodiek sluit aan bij  de methodiek “Kleuterplein” die gebruikt wordt in het onderwijs.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Als onderdeel van het VVE programma, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. Zij gebruiken hierbij de observatiemethode ‘Bosos’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De Bosos observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld, rond de leeftijd van 3 jaar en 3,9 jaar. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen  met ouders. Wanneer een kind bijna de overstap naar het onderwijs maakt, wordt de ‘Bosos’ observatie door de pedagogisch medewerkers overgedragen aan de leerkracht van groep 1.

Doelgroeppeuters

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE incidatie af. Het gaat om:
  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands.
  • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘doelgroepkind’.

Doelgroeppeuters bezoeken de peuterspeelzaal op vijf vaste dagdelen per week. Dat komt neer op 16,25 uren per week.
De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Schiedam. Wij informeren het consultatiebureau over de plaatsing van de kinderen die, op basis van een verwijzing, bij ons zijn aangemeld als doelgroepkind. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en hanteren een privacyreglement.

Openingstijden en koppeldagen

Maandagochtend (08:30 – 11:45) en donderdagochtend (08:30 – 11:45)
Dinsdagochtend (08:30 – 11:45) en vrijdagochtend (08:30 – 11:45)
Woensdagochtend (08:30 – 11:45)

De peuterspeelzaal is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties en op nationale feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten. Uw kind bezoekt de peuterspeelzaal vijf uur per week, op twee vaste koppeldagdelen. Doelgroepkinderen komen vijf dagdelen per week.


Verdere informatie

Zie voor alle informatie over de kosten, VVE en de VVE indicatie de informatie en links in het oranje blok van UN1EK op deze pagina.

Voor al uw vragen over de plaatsing en/of de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling klantenservice van UN1EK. Deze afdeling is iedere werkdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur telefonisch te bereiken (zie hiervoor deze pagina) of per e-mail via: plaatsing@un1ek.nl

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?