Ouderportaal

Verlof

Verlof

Wij gaan ervan uit dat u bij het bespreken van uw vakantie rekening houdt met de schoolvakanties. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt u verzocht een met redenen omkleed schriftelijk verzoek tot schoolverlof van uw kind bij de directeur in te dienen.

Wanneer deze omstandigheden hun oorzaak vinden in uw werkkring, dan dient u hierbij een werkgeversverklaring te overleggen. De eerst twee weken na de zomervakantie is vakantieverlof niet toegestaan.

U kunt verlof krijgen bij dringende sociale of medische redenen (bijv. huwelijk, begrafenis e.d.). U vindt onderaand deze pagina of in het folderrek op school een aanvraagformulier voor ‘extra verlof’.

Wij kunnen en mogen u geen toestemming geven om zonder gegronde reden buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan!  Ongeoorloofd verzuim is bij de wet verboden en u loopt de kans dat proces verbaal wordt opgemaakt.

Afwezigheid door ziekte, artsenbezoek of andere dringende afspraken die niet buiten schooltijd gepland kunnen worden, dienen via de schoolapp of de website aan de leerkracht doorgegeven te worden. Iedere afwezigheid die niet gemeld is, wordt (evenals te laat komen) gezien als ongeoorloofd verzuim.

Klik hier voor het verlofformulier.