Ouderportaal

Kinderraad IKC Kethel

Als IKC vinden we het belangrijk om kinderparticipatie een serieuze plek te geven. Zo willen we kinderen actief betrekken bij het verder vormgeven van het IKC. Ook hebben we de wens ons meer profileren op het gebied van natuur en bewegen en willen wij hier samen met kinderen invulling aan geven.

Het actief betrekken van kinderen bij dergelijke onderwerpen is een bijzondere vorm van burgerschap en vraagt om een specifieke aanpak. Zo hebben kinderen eerst veel kennis nodig en moeten ze geholpen worden bij het bewust vormen van een eigen mening. Door kinderen veel kennis en ervaringen te laten opdoen, leren ze kritischer denken en met goed onderbouwde adviezen komen.

De school kan veel voordeel opdoen door met de Kinderraad kinderen meer te betrekken bij de school en ze te laten meedenken over vraagstukken die binnen scholen spelen. Kinderen weten immers als geen ander hoe je kinderen het beste kunt bereiken en hoe je er bijvoorbeeld voor kunt zorgen dat kinderen zich bewust worden van hun eigen ontwikkeling. Kinderen kijken bovendien met een andere blik naar vraagstukken dan volwassenen en komen vaak met verrassende inzichten en feedback. Bovendien zorgt de Kinderraad ervoor dat de kinderen kennis, vaardigheden en houdingen bijgebracht worden die zij nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en samenleving.