Ouderportaal

Natuurlijk in beweging

Natuurlijk in beweging

Binnen IKC Kethel hebben we een prominente plek in het binnen- en buitenschools lesprogramma gereserveerd voor natuur en bewegen. Het doel voor de activiteiten die we organiseren is dat de kinderen zich gaan interesseren voor het zelf ontdekken en bewegen. We willen dat kinderen de volgende stappen doorlopen: verwondering en belangstelling, een onderzoekende houding en actief en gezond in beweging zijn.

Natuur

Voor kinderen is er niks heerlijker dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Op ons schoolplein zijn groene plekken gecreëerd. Samen met de peuters onderhouden we een mobiele moestuin. We brengen kinderen in aanraking met natuur, milieuvraagstukken, groeien en bloeien en de cyclus van het leven. Natuuronderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode Blink . We maken tijdens deze lessen gebruik van het plein en van materialen uit de natuur. Ook gaan alle groepen ieder jaar op excursie naar het NME (Natuur- en Milieu educatie).

Bewegen

Het is aangetoond dat kinderen die veel buiten spelen en bewegen, beter zijn toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ook belangrijk: buitenspelen heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school; het houdt kinderen spelenderwijs in beweging. Op IKC Kethel gaan we voor de gezonde ontwikkeling van kinderen in een gezonde leefomgeving. Wij besteden jaarlijks regelmatig aandacht aan gezonde voeding en beweging. We willen kinderen bewust maken van hun omgeving en de keuzes die ze daarin kunnen maken. Wij stimuleren onze leerlingen om lopend of op de fiets naar school te komen. Ook nemen wij deel aan EU schoolfruit en stimuleren wij om water te drinken.

Op het schoolplein zijn sport- en beweegmogelijkheden gecreëerd. Er is een tafeltennistafel en een groot voetbalveld waar de leerlingen tijdens de pauzes en na schooltijd gebruik van mogen maken. Daarnaast staan er verschillende toestellen die uitnodigen tot bewegen. Jaarlijks houden wij een sportdag en sponsorloop voor het gehele IKC. Het gehele jaar door worden de leerlingen uitgedaagd om deel te nemen aan sporttoernooien in de omgeving. Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles, deze lessen worden verzorgd door een gymleerkracht in onze eigen gymzaal.