Ouderportaal

Pedagogisch beleid IKC Kethel

Pedagogisch beleid IKC Kethel

Binnen IKC Kethel bieden wij een pedagogische verantwoorde basis die aantrekkelijk en uitdagend is voor kinderen. Deze basis draagt de kwaliteiten en uniekheid van ieder kind uit.

Hoe we daar inhoud aan geven, hebben we vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Het volledige pedagogisch beleidsplan is onderaan de pagina te downloaden.

IKC Kethel geeft alle kinderen, hun ouders en medewerkers de mogelijkheid om te groeien. Wij willen bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving, dit doen wij samen met andere belangrijke maatschappelijke en zakelijke partners. Alle medewerkers van IKC Kethel bouwen vanuit betrokkenheid op een respectvolle manier aan relaties met kinderen, ouders en partners ten behoeve van een duurzame samenleving.

Het bieden van veiligheid en vertrouwen – aandacht

De centrale visie is gebaseerd op het ontwikkelingsgericht werken. Ontwikkelingsgericht werken houdt in dat medewerkers vooruitlopen op de ontwikkeling van kinderen en dat ze kinderen stimuleren en begeleiden in de volgende stap van hun ontwikkeling.

Het bieden van een veilig en geborgen gevoel is de kern van het handelen van onze medewerkers. Een veilige basis, waar kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Zo kunnen zij ontspannen spelen, contact maken en de omgeving om zich heen verkennen. We sluiten aan bij de behoeften van het kind en zorgen ervoor dat het gezien en gehoord wordt. Zo weet het kind dat de medewerker er  voor hem is. We luisteren en kijken naar kinderen, zodat wij hen leren kennen, aanvoelen wat het nodig heeft en in te spelen op hun belevingswereld.

Het bevorderen van sociale en persoonlijke kwaliteiten en het eigen maken van waarden, normen en cultuur

Binnen IKC Kethel ontmoeten kinderen veel andere kinderen, volwassenen en worden zij zich bewust van de omgeving. Op deze manier ontwikkelen zij hun persoonlijkheid: ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde. Binnen IKC Kethel leren kinderen ook samen delen, samen spelen en op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, samenwerken en elkaar helpen. Zo ontwikkelen zij sociale vaardigheden. De medewerkers zorgen voor de nodige uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden, zodat de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt. Kinderen leren door zelf te ontdekken, proberen en ervaren. Binnen IKC Kethel bieden we hiervoor alle mogelijkheden in onze ruimtes, spelmateriaal, activiteiten en begeleiding.

Binnen IKC Kethel ontmoeten kinderen andere mensen en maken ze kennis met verschillende waarden, normen en culturen. Daarmee leren omgaan vergemakkelijkt later het functioneren in de samenleving. We zoeken naar een balans tussen ruimte geven en grenzen stellen. Kinderen hebben immers regels en structuur nodig om te weten waar ze aan toe zijn. De medewerkers geven hierin het goede voorbeeld. Zij praten met kinderen over hun gedrag en gevoelens. Binnen IKC Kethel ervaren kinderen wat het betekent om in een groep te functioneren, zoals het sluiten van vriendschappen en komen tot oplossen van kleine conflicten. De medewerker zorgt voor begeleiding.

Opvoeding is de bewuste begeleiding van het ontwikkelingsproces van kinderen, waar in zij leren zich optimaal tot hun omgeving te verhouden. Om dit tot stand te laten komen is samenwerking met ouders van groot belang.

Een overzicht van alle GGD inspectierapporten zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.