Ouderportaal

Ouderbijdrage en schoolreis

Ouderbijdrage en schoolreis

Ouderbijdrage

Voor de activiteiten van de ouderraad wordt een (vrijwillige) minimumbijdrage van € 35,- per leerling gevraagd. Voor ieder derde en vierde kind uit een gezin hoeft echter slechts € 25,- te worden betaald. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die niet door het Rijk worden vergoed (Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, afscheidsavond, extraatjes enz.). Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt er een begroting gemaakt. Deze wordt, samen met de realisatie van het voorgaande jaar, in januari aan de ouders ter inzage aangeboden. U wordt daar via de nieuwsbrief van op de hoogte gesteld.

Schoolreis

De betaling van de schoolreis staat los van de ouderbijdrage. Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u informatie over de schoolreis en de betaling. Dit gaat via de app Parro. Vóór de geplande datum dient het gehele bedrag voor de schoolreis betaald te zijn.

Groep 1/2: krijgt een schoolreisje op maat aangeboden, dit kan op school of buiten school plaatsvinden. Hierbij houden we rekening met de belevingswereld van de doelgroep. De kosten van deze schoolreis zijn per jaar wisselend, afhankelijk van de activiteit, kosten vervoer en entree.
Groep 3 t/m 7: ieder jaar streven we naar een wisselend aanbod. U kunt hierbij denken aan: het bezoek van alle groepen aan een pretpark tot aan een educatieve schoolreis. Hierbij houden we uiteraard rekening met de belevingswereld van de doelgroep. De hoogte van het bedrag voor de schoolreis zal afhankelijk van de entree en het vervoer bepaald worden.
 

Schoolkamp

Groep 8 gaat niet mee op schoolreis. Zij gaan op schoolkamp. De ouders van groep 8 ontvangen in december een brief met informatie over de locatie en de betaling. Ook hier geldt dat vóór het geplande vertrek het gehele bedrag betaald dient te zijn.
Wij streven naar een bestemming waar voldoende activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het schoolkamp wordt van maandag t/m vrijdag georganiseerd en is inclusief verblijfskosten, vervoer en catering. Wij beoordelen jaarlijks of de prijs- kwaliteitsverhouding redelijk is/blijft.  

Betaling schoolreis en schoolkamp 

Groep 1/2: De bijdrage voor de schoolreis ligt tussen de € 10,- en € 22,50 per leerling
Groep 3 t/m 7: De bijdrage voor de schoolreis van groep 3 t/m 7 ligt tussen de € 25,- en € 32,50 per leerling. 
Groep 8: De bijdrage voor het schoolkamp is momenteel € 135,- per leerling. 

De bijdrage voor de schoolreis of het schoolkamp dient vooraf betaald te worden. Wanneer u niet de financiële middelen heeft, kunt u contact opnemen met de administratie van IKC Kethel. 
De bijdrage voor de schoolreis of kamp wordt via Schoolkassa geregeld. U krijgt automatisch een link naar de betalingsmodule. 
Voor het schoolkamp wordt ook de optie van betalingstermijnen aangeboden.

Statutaire naam
Stichting UN1EK onderwijs
o    KVK 24290419
o    Vestigingsnr. 000000112844
o    Vlaardingseweg 23
o    3121JM
o    Schiedam
o    Nevenvestiging

Bankrekeningnummer: NL15 ABNA 0403754739 Stichting UN1EK onderwijs en opvang inzake IKC Kethel.