Ouderportaal

Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden hoofdlocatie Lindeijerstraat 14

Maandag 8.30-14.00 uur deur open om 8.20 uur
Dinsdag 8.30-14.00 uur deur open om 8.20 uur
Woensdag 8.30-14.00 uur deur open om 8.20 uur
Donderdag 8.30-14.00 uur deur open om 8.20 uur
Vrijdag 8.30-14.00 uur deur open om 8.20 uur

Schooltijden schoolwoningen Stockholm 8

Maandag 8.15-13.45 uur deur open om 8.10 uur
Dinsdag 8.15-13.45 uur deur open om 8.10 uur
Woensdag 8.15-13.45 uur deur open om 8.10 uur
Donderdag 8.15-13.45 uur deur open om 8.10 uur
Vrijdag 8.15-13.45 uur deur open om 8.10 uur

Schoolvakanties

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn te vinden onder het kopje downloads.

Informatie van UN1EK

Het overzicht van schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u terug op onze UN1EK website.
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en locaties voor peuteropvang van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is wel geopend voor vakantieopvang. Drie weken voor iedere schoolvakantie staan de vakantieprogramma’s van alle kindcentra online. Wilt u uw kind inschrijven voor de vakantieopvang? Dit kan via het ouderportaal van Kindplanner.

Sluitingsdagen

Tijdens de sluitingsdagen zijn alle locaties van UN1EK gesloten. Daarnaast is een locatie eenmaal per jaar gesloten voor een studiedag voor medewerkers. Deze wordt ruim van tevoren aangekondigd. Er is de mogelijkheid om een sluitingsdag te ruilen voor een opvangdag.

Meer informatie?

Alle informatie over schoolvakanties en sluitingsdagen
Vakantieprogramma's van UN1EK