Ouderportaal

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

In de komende jaren richten we ons bij IKC Kethel op het behalen van de volgende doelstellingen:

 • Vormen van een integraal kindcentrum 2 – 13 jaar
 • Ontwikkelen van een doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar vanuit de peuterspeelzaal, basisschool, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten
 • Verbinding tussen binnen- en buitenschools leren en ontwikkelen van een activiteitenaanbod in samenwerking met diverse partners
 • Eén loket voor inschrijving en een communicatiestructuur voor ouders
 • UN1EK profiel ‘natuurlijk in beweging’

Doorgaande lijn en eigentijdse werkvormen

 • Warme overdracht VVE vanuit de peuterspeelzaal naar de kleutergroep
 • Coöperatieve werkvormen
 • Strategisch denken en leren

Inspelen op veranderende populatie

 • Woordenschat en taalontwikkeling
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Opbrengsten in onderwijs

Teamprofessionalisering

 • Professionele cultuur
 • Collegiale klassenconsultaties
 • Stuur- en werkgroepen
 • Nascholing in ontwikkeling medewerkers