Logopedie

Logopedie

Ons Kindcentrum beschikt over een schoollogopedist. Zij is 1x per twee weken een dagdeel op ons IKC aanwezig.

Één keer per jaar observeert zij de kinderen uit groep 1 en 2. Deze observatie is preventief van opzet en met name gericht op de vier/vijfjarigen. Doel is om eventuele logopedische problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarnaast ziet zij kinderen voor screening of controle.

De logopedist zal vooral letten op zaken als stem, spraak, taal, gehoor en mondgewoonten. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken welke kinderen (eventueel) voor een screening door de logopedist in aanmerking komen. Ouders zullen dan een toestemmingsformulier ontvangen van de leerkracht. Zonder deze toestemming zal het onderzoekje door de logopedist niet plaatsvinden.
Als het kind is gezien, volgt overleg met de leerkracht, waarna ouders mondeling door de logopedist op de hoogte gebracht zullen worden.
Indien een logopedische behandeling gewenst is, dan zullen ouders door de logopedist geadviseerd worden naar een logopediepraktijk te gaan. De schoollogopediste wordt niet ingezet voor behandeling.
Wanneer doorverwijzing niet noodzakelijk is, maar het een en ander wel aandacht behoeft komt het kind op de controle lijst en krijgen de ouders oefeningen en advies om thuis met hun kind te doen. Na een aantal maanden volgt dan een controle.

Ook in de hogere groepen en op de PSZ is het mogelijk om een kind te laten screenen door de schoollogopedist. Indien dit gewenst lijkt naar aanleiding van een gesprek met de leerkracht of pedagogisch medewerker ontvangen ouders het toestemmingsformulier dat ingevuld en ondertekend moet worden voordat de screening kan plaatsvinden.

Tenslotte ondersteunt de schoollogopedist de leerkracht en zorgcoördinator bij het bieden van zorg op het gebied van spraak- en taalontwikkeling.