IKC Kethel

Op het IKC Kethel zijn alle kinderen van 2 tot 13 jaar welkom om te spelen, ontmoeten, leren en hun creativiteit en eigen talent te ontwikkelen.   Lees meer

Basisschool

IKC Kethel heeft in totaal 14 groepen waarvan 4 kleutergroepen en 1 peuterspeelzaalgroep.   Lees meer

Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Door ontwikkelingsgerichte spelletjes en activiteiten bereiden we kinderen voor op een goede start op de basisschool.   Lees meer

Buitenschoolse opvang

IKC Kethel biedt voor de onderwijstijd opvang vanaf 7:00 uur en na onderwijstijd tot 18:30 uur. Dit noemen wij de buitenschoolse opvang. De BSO is er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Lees meer

Natuurlijk in beweging!

Op IKC Kethel hebben we een prominente plek in het lesprogramma gereserveerd voor natuur en bewegen. Het doel voor de activiteiten die we hierbinnen organiseren is dat de kinderen zich gaan interesseren voor het zelf ontdekken en bewegen.  Lees meer