Ouderportaal

Voedselbankactie 2022

Voedselbankactie 2022

In de periode van 6 tot en met 20december heeft IKC Kethel een actie georganiseerd voor de voedselbank van Schiedam. Ouders en kinderen hebben heel wat eten, drinken en verzorgingsmiddelen ingezameld om aan de voedselbank te schenken. 
Juffrouw Cindy en meester Henri hebben dit op dinsdagmiddag 20 december gedaan. 
De voedselbank Schiedam dankt u hartelijk voor uw bijdrage!

Op deze manier dragen wij een steentje bij voor mensen die het minder hebben.