Ontdekkend leren

Spelen is leren voor kinderen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel  van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand  van het VVE-programma ‘Peuterplein’. Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van peuters. Bij ieder thema wordt een themahoek en een verteltafel ingericht, zodat de peuters spelenderwijs met het thema aan de slag gaan.

Het vrije spel wordt gestimuleerd door het gestructureerd aanbieden van een zo groot mogelijke variatie aan spelmateriaal. Door speelhoeken aan te bieden met aantrekkelijk materiaal  worden de peuters uitgedaagd om zich op eigen niveau te ontwikkelen.

Doordat peuters in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.