Doelgroeppeuters

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE incidatie af. Het gaat om:

  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands.
  • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘doelgroepkind’.

Doelgroeppeuters bezoeken de peuterspeelzaal op vijf vaste dagdelen per week. De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Schiedam. Wij informeren het consultatiebureau over de plaatsing van de kinderen die, op basis van een verwijzing, bij ons zijn aangemeld als doelgroepkind. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en hanteren een privacyreglement.