Gezinsspecialist

Gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Er kunnen moeilijkheden zijn op de peuterspeelzaal, op de basisschool of het voortgezet onderwijs, in het gezin of elders in de directe omgeving van het kind. De gezinsspecialisten zullen leerling en ouders zo goed mogelijk bijstaan met informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. Er is een nauwe samenwerking met de wijkteams. Zo nodig verwijzen we de leerling en het gezin naar een meer gespecialiseerde vorm van hulpverlening.

U kunt bij de gezinsspecialist terecht met vragen als:

  • Er zijn problemen met het gedrag van uw kind en u weet niet goed hoe daarmee om te gaan.
  • Er heeft een ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden (ziekte, overlijden, scheiding) en dat heeft niet alleen u, maar ook uw kind erg aangegrepen.
  • Uw kind gaat met tegenzin naar ons IKC, wordt gepest of heeft moeite met het voor zichzelf opkomen.
  • Thuis zijn er spanningen en uw kind neemt die mee naar het IKC.
  • U kind heeft moeite in het contactleggen met leeftijdsgenoten of het onderhouden van vriendschappen.

Aan IKC Kethel is een gezinsspecialist verbonden, dat is Jennifer Bosschaart. Zij is iedere vrijdag aanwezig. Via de leerkracht, pedagogisch medewerker of zorgcoördinator wordt contact opgenomen. Als er andere hulp nodig blijkt, kan zij u doorverwijzen en begeleiden bij de aanmelding bij andere instanties. De gezinsspecialist neemt deel aan ondersteuningsteamvergaderingen op IKC Kethel. De gezinsspecialist is gehouden aan de Code voor de Maatschappelijk Werker en een privacyreglement. Dat betekent dat zonder uw toestemming, middels een handtekening verkregen, geen privé-informatie aan de school wordt verstrekt.

Meer algemene informatie over de gezinsspecialist kunt u  ook vinden op de website: www.minters.nl