Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Binnen het onderwijs kunnen alle kinderen tussen de middag overblijven. De kinderen nemen zelf brood mee van thuis. Voor drinken wordt gezorgd. Er is keuze uit; melk, siroop, water of thee.

Wij hebben de overblijf in twee groepen gesplitst. De bovenbouw(groep 5 t/m 8) gaat eerst naar het schoolplein om lekker buiten te spelen en de onderbouw(groep 1 t/m 4-5) gaat eerst naar het APG gebouw om gezellig met elkaar te eten en te drinken. Hierna wisselen we de groepen om. Hier hebben wij bewust voor gekozen zodat het voor de kinderen rustiger verloopt.

De TSO wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers en zes vrijwilligers. U kunt kiezen voor TSO op vaste dagen of op flexibele dagen.

Inschrijven

U kunt gebruik maken van de tussenschoolse opvang nadat u uw kind heeft ingeschreven. U stuurt daarvoor een mail naar tsokethel@un1ek.nl. In de mail vermeldt u de voor- en achternaam van uw kind, in welke groep hij/zij zit, op welke dagen u opvang nodig heeft en per wanneer. U ontvangt daarna een bevestiging van de inschrijving. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden voor de tussenschoolse opvang.

Kosten

U geeft uw kind op voor tussenschoolse opvang op vaste weekdagen of voor flexibele tussenschoolse opvang op wisselende dagen. De kosten bedragen € 2,85 per keer. Bij aanvang van de plaatsing maakt u een startsaldo van € 28,50 over op rekeningnummer NL65 RABO0307821498 t.n.v. TSO Kethel. U ontvangt een wekelijks overzicht van de kosten; indien nodig vult u uw saldo aan. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Aan- en afmelden

Wanneer uw kind gebruik maakt van flexibele tussenschoolse opvang en die dag wel naar de tussenschoolse opvang komt, geeft u dit aan op de aanwezigheidslijst die in de klas van uw kind hangt. Wanneer uw kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang op vaste dagen en die dag niet naar de tussenschoolse opvang komt (bijvoorbeeld bij ziekte), meldt u hem/haar af op school / bij de leerkracht.

Contact

De TSO coördinator is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken tussen 12.00 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 06 – 48 50 60 79.

Wijzigen

Indien u de tussenschoolse opvang voor uw kind wilt wijzigen of beëindigen, stuurt u een e-mail naar tsokethel@un1ek.nl of u geeft dit persoonlijk door aan de TSO coördinator.